آدنیوم/گیاه آدنیوم/پرورش آدنیوم/روش های نگهداری آدنیوم/نگهداری آدنیوم در منزل/گل آدنیوم

دسته بندی ها :
آدنیوم/گیاه آدنیوم/پرورش آدنیوم/روش های نگهداری آدنیوم/نگهداری آدنیوم در منزل/گل آدنیوم

قبل از نگهداری گیاه آدنیوم نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک گیاه آدنیوم :

گیاه آدنیوم به نور کامل و زیاد نیاز دارد.زیرا نور زیاد باعث میشود که ساقه های کلفت و زیبایی ارایه دهد …ولی در تابستان از نور مستقیم خوداری کنید.

این گیاه دمای بین 5 تا 60 درجه را به خوبی تحمل میکند.

همچنین خاک آدنیوم ها باید سبک باشد و ته گلدان هم باید روزنه هایی داشته باشد

آبیاری گیاه آدنیوم :

به آبیاری و منظم نیاز دارد . طوری که در زمان رشد هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان ماهیانه یکبار آبیاری شود.

 

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X