یوکا/پرورش یوکا/نگهداری گل یوکا در منزل/گل یوکا/پرورش یوکا در منزل

دسته بندی ها :
یوکا/پرورش یوکا/نگهداری گل یوکا در منزل/گل یوکا/پرورش یوکا در منزل

قبل از نگهداری یوکا نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک یوکا :

یوکا به مکانی پر نور ولی غیر مستقیم نیاز دارد.

دمای مورد نیاز در تابستان 13 الی 27 درجه و در زمستان 7 الی 8 درجه سانتی گراد میباشد.

یوکا به خاکی سبک وشنی با 50 الی 60درصد مواد الی نیاز دراد.

یوکا باید در تابستان 2 الی 3 روز یکبار و در زمستان 10 روز یکبار آبیاری شود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X