گل فلامینگو/فایر فلش/پرورش فلامینگو/گل فایر فلش/نگهداری فلامینگو/عکس گل فلامینگو

دسته بندی ها :
گل فلامینگو/فایر فلش/پرورش فلامینگو/گل فایر فلش/نگهداری فلامینگو/عکس گل فلامینگو

قبل از نگهداری فلامینگو نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک فلامینگو :

فلامینگو به مکانی پر نور ولی غیر مستقیم نیاز دارد.پشت پنجره جنوبی برایش مناسب است.

دمای مورد نیاز 18 الی 25 درجه سانتی گراد میباشد.

فلامینگو به مخلوطی از خاک باغچه و برگ و کمی سبوس برنج نیاز دارد.

آبیاری فلامینگو:

فلامینگو باید همیشه خاکش مرطوب باشد بنابراین نباید بگذارید که خشک شود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X