گل آلوئه قرمز/آلوئه قرمز/پرورش آلوئه قرمز/نگهداری آلوئه قرمز/آبیاری آلوئه ورا قرمز/کاکتوس آلوئه قرمز

دسته بندی ها :
گل آلوئه قرمز/آلوئه قرمز/پرورش آلوئه قرمز/نگهداری آلوئه قرمز/آبیاری آلوئه ورا قرمز/کاکتوس آلوئه قرمز

 قبل از نگهداری  آلوئه قرمز نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور و دما وخاک آلوئه قرمز:

آلوئه قرمز برای رشد خود به نور کم ولی در پشت پنجره هم میشود نگهداری کرد.

همچنین دمای آلوئه قرمز باید بین20تا 30 درجه باشد.

 در ضمن خاک مورد نیاز برای آلوئه قرمز باید مخلوطی از 2 قسمت ماسه و 1 قسمت برگ  و یک قسمت کوکوپیت باشد اگر پرلیت هم بتوانید اضافه کنید عالی میشود.

آبیاری آلوئه قرمز: 

کاکتوس افوربیا لاکتی در تابستان 2  روز یکبار و در زمستان 5 روز یکبار آبیاری شود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X