کراسولا درختی/پرورش کراسولا درختی/نگهداری کراسولا درختی/یشم/گیاه یشم/کراسولا

دسته بندی ها :
کراسولا درختی/پرورش کراسولا درختی/نگهداری کراسولا درختی/یشم/گیاه یشم/کراسولا

قبل از نگهداری کراسولا درختی نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک کراسولا درختی :

کراسولا درختی به مکانی پر نور نیاز دارد.

و به دمای بین 15 الی 24 درجه سانتی گراد نیاز دارد.

کراسولا درختی به مخلوظی از خاک برگ و ماسه و شن همراه با زهکشی خوب نیاز دارد .

آبیاری کراسولا درختی :

کراسولا درختی به ابیاری کم در تابستان مثلا هفته ای دوبار و ابیاری کمتری در زمستان مثلا هفته ای یکبار نیازدارد.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X