کالانکوا هلندی/گل کالانکوا هلندی/نگهداری از کالانکوا

دسته بندی ها :
کالانکوا هلندی/گل کالانکوا هلندی/نگهداری از کالانکوا

قبل از نگهداری گل کالانکوا هلندی نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک گل کالانکوا هلندی :

کالانکوا هلندی به نور مستقیم نیاز دارد.

 دمای مورد نیاز آن در شب 18 و در روز 29 درجه سانتی گراد میباشد.

 کالانکوا هلندی بایدخاکی سبک با زهکشی بالا داشته باشد.در ضمن کمی هم پرلیت چاشنی آن باشد عالی میشود.

آبیاری گل کالانکوا هلندی :

به آبیاری متوسط و منظم نیاز دارد و بهتر است بین دو آبیاری سطح خاک آن خشک شود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X