پپرومیا هندوانه ای/پرورش پپرومیا هندوانه ای/گل پپرومیا/شیوه نگهداری پپرومیا هندوانه ای

دسته بندی ها :
پپرومیا هندوانه ای/پرورش پپرومیا هندوانه ای/گل پپرومیا/شیوه نگهداری پپرومیا هندوانه ای

قبل از نگهداری پپرومیا هندوانه ای نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک پپرومیا هندوانه ای :

پپرومیا هندوانه ای به مکانی پر نور ولی فیلتزر شده نیاز دارد

و به دمای بین 24 الی 30 درجه سانتی گراد در فصل رشد و حداکثر دمای 15 درجه سانتی گراد در زمستان نیاز دارد.

پپرومیا هندوانه ای به مخلوظی از خاک برگ و ماسه و شن همراه با زهکشی خوب نیاز دارد .

آبیاری پپرومیا هندوانه ای  :

پپرومیا هندوانه ای به ابیاری متوسط و منظم نیاز دارد زیرا که ابیاری زیاد باعث زرد شدن برگ های آن میشود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X