فیکوس الاستیکا/پرورش فیکوس الاستیکا/شیوه نگهداری فیکوس الاستیکا

دسته بندی ها :
فیکوس الاستیکا/پرورش فیکوس الاستیکا/شیوه نگهداری فیکوس الاستیکا

قبل از نگهداری فیکوس الاستیکا نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

فیکوس الاستیکا که نام علمی و لاتین آن Ficus elastica است و از خانواده Moraceaeمیباشد.

نور,دما و خاک فیکوس الاستیکا:

فیکوس الاستیکا به محیطی پر نور ولی فیلتر شده نیاز دارد .دمای این گیاه باید بین ۱۵ الی۳۲ درجه باشد.خاک فیکوس الاستیکا باید ترکیبی از شن و پیت ماس باشد .و خاک این گیاه میتواند هرخاکی با زهکشی خوب و مناسب باشد.

آبیاری فیکوس الاستیکا:

خاک آن باید مرطوب باشد زیرا نسبت به خشکی حساس است .آبیاری زیاد باعث زرد شدن برگ ها شده و خشکی خاک باعث سوختگی و ریزش برگ های آن میشود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X