آلوئه واریگاتا/کاکتوس آلوئه واریگاتا/پرورش آلوئه واریگاتا/نگهداری آلوئه واریگاتا/استاپلیا واریگاتا

دسته بندی ها :
آلوئه واریگاتا/کاکتوس آلوئه واریگاتا/پرورش آلوئه واریگاتا/نگهداری آلوئه واریگاتا/استاپلیا واریگاتا

قبل از نگهداری آلوئه واریگاتا نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک آلوئه واریگاتا :

آلوئه واریگاتا به نور متوسط نیاز دارد .

و به دمای بین 18 الی  20 درجه سانتی گراد نیاز دارد.

آلوئه واریگاتا به مخلوظی از خاک برگ و 2 ماسه نیاز دارد .

آبیاری آلوئه واریگاتا :

آلوئه واریگاتا به ابیاری کم مثلا هفته ای یکبار پس از خشک شدن خاک نیاز دارد.زیرا ابیاری زیاد باعث پوسیده شدن ان میشود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X