آدرمیشوز/نور آدرمیشوز/نگهداری آدرمیشوز/دمای مناسب برای نگهداری ساکولنت/کاکتوس آدرمیشوز

دسته بندی ها :
آدرمیشوز/نور آدرمیشوز/نگهداری آدرمیشوز/دمای مناسب برای نگهداری ساکولنت/کاکتوس آدرمیشوز

قبل از نگهداری آدرمیشوز نکاتی است که باید بدانید ،که با دانستن این موارد میتوان گل خود را شاداب و باطراوت پروش دهید:

نور,دما و خاک آدرمیشوز :

آدرمیشوز نیازمند نور متوسط میباشد . و دمای ان بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد میباشد. خاک آدرمیشوز باید ترکیبی از پیت و ماسه شسته باشد.

آبیاری گل آدرمیشوز :

آدرمیشوز به ابیاری کمی نیاز دارد طوری که هر دفعه خاک آن خشک شده باشد.

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X