موسسه گل باغ صبا با سابقه چندین ساله در زمین پروش گل و گیاه ،انواع محصولات گیاهی که مشمول گیاهان زینتی ،آپارتمانی،باغچه ای ،گیاهان فصلی گلدانی f1، نشاءهای فصلی صندوقی ،انواع رز ،گیاهان گرم سیری،انواع کاکتوس ،گلدان و...میشود را در گلخانه های تمام پیشرفته خود تولید و به بازار عرضه میکند.